Członkowie zarządu klubu wystosowali specjalne oświadczenie skierowane do kibiców w celu porozumienia i ponownej współpracy.

W związku z brakiem porozumienia ze Stowarzyszeniem Kibiców Zjednoczona Korona, Zarząd Korona S.A. informuje, że do dnia dzisiejszego niestety nie doszło do spotkania mającego na celu doprowadzenie do osiągnięcia konsensusu.

Zarząd Stowarzyszenia Kibiców Zjednoczona Korona postanowił jednostronnie wypowiedzieć porozumienie o współpracy, argumentując, że nie jest w stanie realizować treści porozumienia. Powyższy fakt miał miejsce przed meczem z Górnikiem Zabrze w poprzednim sezonie. Wypowiedzenie porozumienia było bezpośrednią reakcją Zarządu Stowarzyszenia Kibiców Zjednoczona Korona na brak zgody zarządu Korona S.A. na wielkoformatową oprawę i użycie zakazanych ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych środków pirotechnicznych.

Konsekwencją wydarzeń, do których doszło w czasie meczu z Górnikiem Zabrze, były sankcje w postaci 35 zakazów stadionowych dla osób zidentyfikowanych przez policję jako istotnie wpływające na obniżenie poziomu bezpieczeństwa pozostałych kibiców zgromadzonych na stadionie.

Tylko trzy osoby złożyły odwołania od nałożonych zakazów. W stosunku do wszystkich tych osób Zarząd Korona S.A. pozytywnie uwzględnił odwołania i cofnął nałożone zakazy stadionowe.

Zarząd Korona S.A. wielokrotnie bezpośrednio i poprzez media informował środowiska kibiców, o swojej gotowości do rozpoczęcia rozmów z przedstawicielami Stowarzyszenia, w celu wypracowania porozumienia o współpracy dla dobra naszego Klubu.

W dniu 29 czerwca 2016 r. Zarząd Korona S.A. przekazał Zarządowi Stowarzyszenia Kibiców Zjednoczona Korona pismo, w którym przedstawił Stowarzyszeniu informację o możliwości zakupu biletów i karnetów na sektorze „Młyn”. Pomimo braku porozumienia o współpracy, Zarząd Korona S.A. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska kibiców utrzymał ceny biletów i karnetów na poziomie z okresu obowiązywania wcześniejszego porozumienia.

Niestety do dnia dzisiejszego zarząd stowarzyszenia nie odpowiedział na ww. pismo.

Pomimo powyższego zarząd Korona S.A. deklaruje gotowość do rozmów i negocjacji z przedstawicielami kibiców w kwestii wypracowania porozumienia pod warunkiem zgodności jego zapisów z obowiązującym prawem.

Źródło: korona-kielce.pl

Share This