Ekipa Psycho Fans oraz Wisła Sharks wystosowały oświadczenia dotyczące nowego układu:

Oświadczenie Psycho Fans:
” Oświadczamy, że w dniu dzisiejszym, tj. 24.06.2016 r., został oficjalnie zawarty układ pomiędzy Psycho Fans i Wisła Sharks. Pomimo ogromnych spekulacji informujemy, że układ na linii PF – WSH został oficjalnie zatwierdzony w dniu dzisiejszym, a nie jak błędnie informowały o tym fakcie różne portale.

Jest to układ chuligański i na takich zasadach będzie kontynuowany. Jeśli chodzi o nasze zgody – Widzew i Elanę – to zostały poinformowane o toczących się rozmowach na temat naszego układu przed podjęciem jakichkolwiek kroków i został on zaakceptowany. Nie odnosimy się w żaden sposób do stanowisk i komentarzy innych ekip, w tym zgód Wisły.

Dla nas liczy się tylko i wyłącznie zdanie naszych zgód i to dla nas najistotniejsze. Nasza decyzja jest przemyślana i jednogłośna. Odcinamy się od jakichkolwiek spekulacji i doniesień o charakterze układu.

Jest to układ typowo H, a świadczyć o tym mogą ostatnie wydarzenia. Oświadczamy jednocześnie, że jesteśmy zwolennikami spotkań na sportowych warunkach z innymi ekipami tak jak do tej pory, jednak sytuacja jaka panuje na Górnym Śląsku nakazuje nam poinformować z szacunku do innych ekip, że wszyscy którzy będą wspierać naszych wrogów GKS & KSG w jakichkolwiek okolicznościach, będą traktowani na równi z nimi… Na Górnym Śląsku jak i poza nim.

Psycho Fans

Oświadczenie Wisła Sharks:
” W dniu 24 czerwca 2016 został przybity układ z Psycho Fans.

Układ ten jest stricte chuligański i w takich normach należy go rozpatrywać. Wbrew krążącym po Internecie plotkom, układ ten obowiązuje dopiero od dnia dzisiejszego. Chcieliśmy na ten temat porozmawiać ze Śląskiem i Lechią, ale woleli oni zawierzyć wieściom wywodzącym się z internetowych forów.

W tym miejscu pragniemy odciąć się od wszelkich spekulacji odnośnie tego układu. Jak już wcześniej wspomnieliśmy jest to pakt chuligański, a potwierdzają to ostatnie wydarzenia.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że barwy Lechii są nadal akceptowane w Krakowie i niezmiernie żałujemy decyzji osób decyzyjnych z Gdańska.

Nie podjęto z nami rozmów w sprawie utrzymania zgód, a o ich zerwaniu dowiedzieliśmy się z Facebooka.

Wisła Sharks

Źródło: niebiescy.pl | Wisła – kibicowska Elita

Share This